Životopis

Živnostenský list (IČO - 722 53 894)

 • v poradenské činnosti v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
 • ve výrobě dekorativních předmětů

Narodila jsem se roku 1976.

Od dětství jsem měla sklony k malbě, psaní básní, příběhů a filosofování nad životem. Mými koníčky jsou malování a další různé kreativní činnosti, vaření, fotografování, příroda, cestování, čtení, vedení sebepoznávacích seminářů a vlastní tvořivé sebepoznávání.

V současné době mám za sebou na 1200 sebezkušenostních seminářových, výcvikových a individuálních hodin, pět let terapeutické praxe a dva roky vedení vlastních sebepoznávacích seminářů.

r. 1991 - 1995

 • střední zdravotnická škola

r. 1998

 • počátky práce s Crowleyho tarotem a numerologií

r. 2000

 • sebevzdělávání v indické tantrické kosmologii a duchovním rozvoji (vnitřní kruh Martina Chejstovského)

r. 2001

 • orientace na malby na sklo

r. 2004

 • výklad zenového tarotu, od této doby se věnuji především tomuto tarotu
 • intenzivní dvouměsíční sebezkušenostní skupinová psychoterapie – dynamicky orientovaná (Mgr. Radim Karpíšek)
 • samouk v oblasti focusingu (roční intenzivní práce s tělem, která obnáší všímavé uvědomování si procesů v těle i mysli, tuto metodu jsem začlenila do každodenního života a plně jí využívám v práci s lidmi)

r. 2005

 • hlubší zájem o oblast Buddhových nauk, zejména abhidhammy, jejíž principy také využívám v práci s lidmi
 • základní kurs regresní terapie (u Míly Lukášové)
 • započetí terapeutické praxe

r. 2006

 • zahájení tříletého dálkového studia na PVŠPSS (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • v rámci psychoterapeutické fakulty absolvování několik na sebe navazujících odborných cyklů v daných terapeutických směrech a dovednostech:
  • Gestalt terapie (Mgr. Renata Čerňanská)
  • Rogersovská terapie (Mgr. Blanka Kolínová)
  • Odborný sebezkušenostní víkendový seminář - Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu (Mg.A, Mgr. Mirka Vydrová)
 • pokračovací kurs regresní terapie (Míla Lukášová)
 • pokračovací kurs speciál regresní terapie (Míla Lukášová)

r. 2006 – 2007

 • rok a půl dlouhý cyklus školy barev a vůní - Magie barev (Mgr. Petra Hlavatá)

r. 2007

 • v rámci psychoterapeutické fakulty absolvování několik na sebe navazujících odborných cyklů v daných terapeutických směrech a dovednostech:
  • Arteterapie (PhDr. Ingrid Hanušová, Ph.D.)
  • Neverbální techniky (Mgr. L. Procházková)
  • Daseinsanalýza v psychoterapii a poradenské praxi (Mgr. Jakub Zlámaný)
  • Fenomenologie (doc. PhDr. Anna Hogenová, CSc.)
 • seminář – Rizikové chování dospívajících a jeho prevence (CEVAP)
 • seminář – Příprava na manželství a rodičovství (CEVAP)

r. 2008

 • základní kurs Aura - Soma I. (Marianne Mikkelsen)
 • v rámci psychoterapeutické fakulty absolvování několik na sebe navazujících odborných cyklů v daných terapeutických směrech a dovednostech:
  • Dasainsanalytický výklad snů (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)
  • Vybrané kapitoly z lékařství (O. Dostálová)
  • sebezkušenostní víkendový seminář - Terapie zaměřená na tělo (Eli Weidenfeld)
 • pokračovací kurs Aura - Soma II.
 • započala jsem pětiletý certifikovaný výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo vycházející především z biodynamické psychoterapie podle norské psycholožky Gerdy Boyesen (Eli Weidenfeld a Květa Palusková) Některé z výcvikových bloků také doplňují dcery Gerdy Boyesen Mona Lisa a Ebba Boyesen
 • pravidelné přispívání do rubriky Psychosvět v časopisu VTM Science
 • závěrečný kurs Aura - Soma III.
 • kromě individuální terapie jsem se začala také věnovat vedení skupinových seminářů

r. 2009

 • dvouletý cyklus Hlubiny tarotu (Petr Kalač)
 • vstoupila jsem do svazku manželského, s tím souvisí i změna jména z rodného Damborská na Kateřina Žižková. Mým manželem se stal Martin Žižka, který se věnuje vývoji a výrobě elektronických zařízení ve firmě EverMAX s.r.o.

r. 2010

 • pracuji pod pravidelnou individuální a skupinovou supervizí a intervizí. Mojí supervizorkou je RNDr. Květa Palusková
 • odborný sebezkušenostní víkendový seminář - Transakční analýzy (PhDr. Marie Henková)
 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011