Vhodnost terapie

Terapie, kterou se zabývám, je zaměřená na existenci člověka, je experimentální a zážitková

Tato terapie není vhodná pro ty z vás, kteří očekáváte, že vyšetřím váš problém a řeknu vám, jací jste, v čem je váš problém, co máte na sobě změnit a jak žít, aby vám bylo lépe. Takové hodnocení bez jakékoliv hlubší znalosti vašeho života a vnitřního prožívání není možné a také není cílem terapie.

Cílem terapie je průzkum vašeho vnitřního prostoru a s ním i vaše postupné poznání sebe sama. Váš vnitřní prostor neprozkoumávám já, ale vy sami s mojí pomocí. Jsem především v roli pomocníka a průvodce ve všech vašich procesech a vnitřních dějích, které se ve vás odehrávají. Přeměnu sama sebe máte plně ve svých rukou. Jako terapeut učím rozlišovat mezi prožíváním skutečných procesů a jejich pojímání v myšlení, představách a názorech. Dále učím všímavě zaznamenávat aktuálně prožívané jevy, tělesné a duševní stavy a procesy. Učím prožívání „teď a nyní”.

Tato terapie je určena především pro ty z vás, kteří do ní vstupujete ze svého vlastního rozhodnutí a jste připraveni k přetváření sebe sama a ke spolupráci vyžadující změny vlastního východiska. Pro ty z vás, kteří chcete rozšířit své možnosti a kromě zbavení se svých symptomů, chcete prožívat bohatší, rozmanitější a smysluplnější život.

Dlouhodobá terapie – rozvoj a změna osobnosti

Na trvalé a opravdové dosažení změny v prožívání, myšlení a jednání, je potřeba přibližně 50 - 150 hodin terapie v závislosti na závažnosti problému, použité terapeutické metodě a připravenosti klienta na změnu. Hlubinná terapie je v tomto směru o něco rychlejší a celkový proces je intenzivnější, ovšem i hlubinná terapie potřebuje alespoň sedm sezení k tomu, aby se dalo dosáhnout nějaké podstatné a trvalé změny.

Stává se, že se po pár sezeních klientovi může znatelně ulevit nebo také přechodně přitížit, ale když se terapie předčasně přeruší nebo ukončí, mají se nedořešené nebo jen částečně uchopené problémy tendenci opět vracet. To často způsobuje netrpělivost a tlak na sebe, chtít všechno rychle vyřešit. Někdy se také stává, že klient není na tuto změnu ještě připraven. Tato forma terapie nemusí každému vyhovovat, protože její průběh bývá často intenzivní. Potom je na místě zvolit mírnější formu terapie.

Krátkodobá terapie – řešení konkrétního problému

Krátkodobá terapie je vhodná v případě, že se klient sám sebou již zabývá a má zájem zpracovat pouze nějaký konkrétní problém.

Jednorázová terapie

Jednorázové sezení je vhodné jako podpora v těžkém období, kdy si klient potřebuje urovnat své postoje a myšlenky.

Poradenství

Jedná se o poradenství pro rodinné příslušníky a partnery klientů, kteří docházejí do terapie. Tato služba je možná pouze se souhlasem klienta.

Co můžete řešit pomocí terapie?

Terapie Vám může pomoci s osobními problémy:

 • úzkostné stavy, fobie, strachy, různé obavy, neschopnost soustředění, trémy
 • cílenou práci na sobě, hledání sebe sama, otázky smyslu života, neschopnost se rozhodnout
 • stres, napětí, celková psychická nepohoda neurčitého původu, deprese
 • nízké sebevědomí a sebehodnocení, podceňování se, sžíravé pocity viny, stud a sociální fobie, špatný vztah k sobě a ke svému tělu

Terapie řeší tělesné problémy spojené s psychikou:

 • různé druhy zdravotních problémů a bolestí (především chronického původu)
 • problémy s otěhotněním, absence menstruace, menstruační bolesti
 • chronickou únavu, nespavost, nechutenství
 • vyrážky, ekzémy

Terapie při poruchách příjmu látek:

 • závislost na alkoholu, drogách, kouření, ale i na čokoládě či jiných látkách

Terapie se snaží řešit rodinné a vztahové problémy:

 • přílišné přizpůsobování svému okolí, perfekcionismus, závislost ve vztazích
 • konflikty, hádky, problémy v komunikaci
 • domácí násilí, zneužívání a s nimi spojená traumata (jak v dětství, tak i v dospělosti)
 • nespokojenost a potřeba změny ve vztahu, opakující se nezdary, rozchody
 • vytyčení osobních hranic a kompetencí, problémy s autoritami

Terapie pomáhá při závažných onemocněních a úmrtích:

 • pokus o porozumění smyslu nemoci, smíření se s nemocí
 • vyrovnání se smrtí, loučení (ztráta blízkých osob a zvířat)
 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011