Co můžete očekávat

Prostor dvou a půl hodiny

Většina oficiálních terapií umožňuje docházet jednou, někdy i dvakrát týdně po jedné hodině. Málokdy je možné delší sezení, buď z důvodu, že pojišťovny více času neproplácejí nebo ze zaběhlé struktury, na kterou je psychologie zvyklá.

Pro hlubinnou terapii je jedna hodina nedostačující, nebylo by v tomto krátkém čase možné se ponořit více do hloubky a zpracovávat přinesený materiál. Proto v současné době volím délku dvou a půl hodiny. Dostačující interval docházení je při "mírnějších" problémech jednou měsíčně. Pokud je vaše situace vážnější, doprovázená i zdravotními problémy, doporučuji počáteční interval jednou za čtrnáct dní. Vše je samozřejmě také otázka Vašich finančních a časových možností a záleží na vzájemné domluvě.

První konzultace

Během této doby budeme hovořit o vašem problému, který vás přivádí. To vše bez zbytečných předpojatostí a rychlých závěrů. Také se budeme bavit o vás a Vašem životě, protože to podstatné bývá často ukryto a ztraceno v množství událostí a prožitků života celého. Výchozí problém bývá často jen důsledkem problémů předchozích a nelze ho zkoumat a uchopovat bez širšího kontextu.

Do vašeho vnitřního světa budu vstupovat jako nezávislý průvodce, bez jakéhokoliv interpretování, analýzy nebo hodnocení. Pouze verbálně i neverbálně budu komentovat povšimnuté skutečnosti. Tím více zaktivuji vaši všímavost, abyste si lépe uvědomili, co se s vámi v daném okamžiku skutečně děje.

Na závěr sezení probereme vaše možnosti a představy a vy se rozhodnete, zda bude chtít v terapii dále pokračovat. Obsah zakázky je možné během terapie doplňovat a měnit.

Lze řešit pouze konkrétní, ne obecné problémy.

Další konzultace

V následujících sezeních se budeme snažit více zorientovat ve vašich potížích a začneme se postupně zaměřovat na konkrétní témata a pracovat s nimi. Témata buď do terapie přinesete vy, nebo pokud nebudete vědět čím začít, upřesníme je pomocí určitých metod a necháme je vaše nitro samo vyjevit. Ze zkušenosti se mi ukazuje, že naše tělo a nitro, ví mnohem lépe než naše hlava, na co je dobré se aktuálně zaměřit. Vždy se ale budeme zabývat pouze tím, čím budete chtít vy. V průběhu terapií vás povedu k vědomému pozorování a uvědomění vašeho těla i toho co se ve vás aktuálně děje tak, abyste byli se sebou, co nejvíce v kontaktu a tím si mohli lépe uvědomit příčiny svých potíží.

To povede k tomu, že se s postupujícím časem, po který budete čistit své nitro a odkrývat z něho všechny nánosy, otevřete plně svému prožívání a pocítíte důvěru ve vnitřní vedení, které podpoří každé vaše další rozhodování a postup. Budete si lépe uvědomovat příčiny vašich potíží. Získáte znovu důvěru a víru v sebe, naučíte se naslouchat svému nitru a jednat s ním v souladu, což povede k vaší pohodě a spokojenosti. Vše ve vašem životě se začne propojovat a dávat smysl. Začnete vidět souvislosti, příčiny i následky a vědomě začnete měnit svůj život a přijmete za něj i sebe plnou zodpovědnost.

S Technikami a metodami, které budeme moci v naší společné práci využívat, se můžete seznámit na stránce metody.

Symptomy spojené s terapií

Reakce na terapii mohou být různé. Někomu se může rychle a znatelně ulevit, jinému zase na čas přitížit. Velice záleží na vaší citlivosti, na době, kterou jste trávili v nevhodných podmínkách a také, jak dlouho vás již příznaky nebo potíže doprovázejí.

Je dobré si po prvním sezení ujasnit, zda chcete práci na sobě skutečně podstoupit, zda skutečně chcete "nastoupit do vlaku, který bude křižovat vaše nitro", a zda vám jako průvodce budu na této cestě vyhovovat. Míra sympatie a důvěry je na tomto místě velice důležitá. Pokud byste měli v tomto směru jakékoliv pochybnosti, je dobré vyhledat jiného terapeuta.

"Vystoupit z vlaku" v průběhu cesty, může zpětně vyvolat vnitřní nespokojenost, napětí a další symptomy. Pokud se přesto rozhodnete ukončit terapii před naplněním zakázky, budu vaše rozhodnutí respektovat.

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011