Metody, které ve své práci využívám

  • Focusing – práce s tělem, uvědomování a všímání si procesů v našem těle i mysli, psychohygiena
  • Regresní terapie – dohledávání příčin vzniku našich současných problémů
  • Imaginace – práce se sny, práce s naším nitrem na úrovni symbolů, řízené i aktivní imaginace
  • Arteterapie – vyjádření pomocí výtvarných prostředků, práce s emocemi, vzorci chování
  • Biodynamika a dramaterapie – personifikace našich komplexů a následná práce s nimi, zpracování prenatálního období a porodu, uvolnění a vyjádření potlačených emocí, práce s vnitřním dítětem
  • Relaxace – uvolnění tělesného napětí, uvolnění psychiky, obrazové uvolňující meditace
  • Energetické nebo bioenergetické ošetření – uvolnění fyzických bolestí a napětí, podpora těla i psychiky
 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011