Cestou od početí k porodu - týdenní seminář vědomého rození

Umřít a znovu se narodit není jednoduché (F. Perls)


Vědomé rození

Vědomé znovuprožití vlastního prenatálního období a porodu hraje v procesu sebepoznávání a vnitřní integrace významnou roli.

Z osobní zkušenosti a ze zkušenosti v individuální práci s klienty jsem si nesčetněkrát ověřila, že všechny emoce a prožitky v našem těle zanechávají paměťovou stopu, proto je možné pomocí vnitřní i fyzické práce s tělem vyvolat a zpřítomnit různá traumata, vzorce chování, vzpomínky, zážitky, ale i prenatální období i porodní trauma.

Zážitky z této oblasti se ale neomezují pouze na biologickou, psychologickou a emoční úroveň, ale mohou otevřít bránu k archetypálním, mytologickým nebo transpersonálním zážitkům, které přesahují rámec osobní paměti. Tyto zážitky pak mohou často přinést do našeho života úplně nový rozměr a poznání, kdy můžeme sebe i vlastní existenci nahlédnout v mnohem širším kontextu.

Co můžete očekávat

Tvůrčí, intenzivní a zážitkový seminář.

I když si budeme během týdne povídat o jednotlivých fázích prenatálního vývoje nejen z biologického hlediska, ale i z emočního, psychologického a duchovního, největší váhu bude mít váš osobní prožitek.

Zkušenost, kterou získáte, bude velice osobní a v některých momentech dále nesdělitelná. Může přinést různá uvědomění, pomoci vám ke změnám ve vašem životě (jako např. překonat některé vzorce, které vás svazují, začít řešit věci, které jste dlouho odkládali atd.), může vámi otřást od základů nebo vás jen uvolnit, očistit a přinést nové inspirace a posunout vás dál ve vašem vývoji.

Průkopník v oblasti porodního traumatu Stanislav Grof a jeho čtyři základní matrice

Forma průběhu semináře

Na rozdíl od Stanislava Grofa nedosahuji těchto zážitků a zkušeností pomocí holotropního dýchání, ale pomocí řízených imaginací (meditací), vhodně zvolené hudby, vůní (kvintesencí a pomanderů celostního systému Aura – Somy) a prvků z dramaterapie a biodynamiky. Všechny fáze se výtvarně zpracovávají a na konci semináře se staví mapa celého procesu.

Formu, kterou volím ke zprostředkování těchto zážitků, je rozhodně mírnější a z mého hlediska lépe ovladatelná. Také je mým přáním, zprostředkovat tento proces a prožitek širšímu okruhu lidí, nejenom těm, kteří mají odvahu jít do holotropního dýchání nebo psychedelických látek. Přesto je nutné počítat s tím, že i formou řízených imaginací, hudby, vůní, dramaterapie a biodynamiky mohou být zážitky velice intenzívní, hluboké a někdy obtížně sdělitelné druhým.

Témata, která budou zpracovávaná, odpovídají výše popsaným matricím. Osobně více fází věnuji prenatálnímu období a také se zaměřuji na další témata, jako jsou naši rodiče, karmické vzorce – s čím přicházíme na svět, náš životní úkol – naše cesta a k čemu v tomto životě směřujeme, přijmutí životní síly a následné zakořenění, základní klíč emocí atd...

Pro koho je seminář vhodný

Seminář je vhodný pro lidi, kteří jsou otevření novým pohledům, mají odvahu a chuť cestovat až ke svému počátku a podívat se na místa, která jsou v běžném životě pro nás uzavřená. Lidem, kteří chtějí pochopit hlubší podstatu vlastního bytí, podívat se za hranice a limity, které jsou nastaveny dnešním myšlením.

Také ho vřele doporučuji mužům i ženám, kteří plánují založit rodinu nebo plánují dalšího potomka. Tato zkušenost může v mnoha ohledech napomoci vědomému rodičovství.

Znovuprožití porodu nás také velice dobře vrací zpět do těla, takže je tímto procesem vhodné projít i po různých šocích a traumatech, nebo těžkých životních obdobích a událostech.

Pokud jste se narodili císařským řezem, není vám seminář uzavřen. Můžete najít důležité souvislosti, které se v důsledku tohoto příchodu na svět prolínají do vašeho života.

Pro koho seminář vhodný není

Seminář není vhodný pro těhotné ženy, protože zážitky mohou být velmi intenzivní. Také není vhodný, pokud máte větší problémy s koncentrací nebo vážnější psychické problémy.

Co si vzít s sebou

  • přezůvky
  • pohodlné oblečení, nejlépe takové, které si můžete bez obav zamazat barvami
  • šátek na oči pro lepší koncentraci při meditaci
  • karimatku a jednu deku nebo dvě deky - nutné (pokud chcete, vezměte si polštářek na sezení, budeme převážně pracovat na zemi a je důležité, abyste se cítili pohodlně)
  • psací potřeby
  • tvrdé desky A3 na vaše výkresy
  • dobrou náladu a otevřenost novým pohledům na sebe sama

Kapacita

Maximálně 10 lidí, minimálně 5 lidí.

Jak se přihlásit

Aktuálně nejsou vypsané žádné další termíny


Reportáž z kurzu Vědomého rození

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011